Kinder Sponsor Plan > ANBI > ANBI INFO > Het beloningsbeleid

Het beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen conform de gestelde wetgeving geen beloning, maar kunnen eventueel gemaakte onkosten vergoed krijgen. Ook is voor hen een redelijk vacatiegeld mogelijk.
Er wordt met een minimum aan minimaal beloond personeel gewerkt en gestreefd naar een maximum van vrijwilligers die samen administratie en dossiers beheren. Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op een zogenaamde vrijwilligersvergoeding en gebruiken maken van de faciliteiten van de stichting.