Kinder Sponsor Plan > Financieel > Voordelig schenken

Schenken met (extra) belastingvoordeel

tl_files/1-Fotos/Foto 7b - MVO.JPGSchenkingen zijn belastingaftrekbaar. Stichting Kindersponsorplan (KSP)  is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Nederlandse overheid stimuleert giften aan ANBI’s door middel van een giftenaftrek in de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Dit kan u als bedrijf of particulier een belastingvoordeel opleveren. Om te profiteren van dit voordeel is het belangrijk dat u met schriftelijke bewijsstukken uw giften aan KSP aantoont. Als u in natura schenkt of contant dan geldt onze ontvangstkwitantie als aftrekbaar giftbewijs! Wel gelden er speciale regels voor die schenkingen.

Stichting Kindersponsorplan is nauw verbonden met OostEuropa Zending en daardoor vooral een geloofszending. Het werk wordt gedaan dankzij giften van donateurs. KSP ontvangt geen subsidies van overheid. Minimaal 80% van al het werk wordt verricht door vrijwilligers.

Het zogenaamde schenken d.m.v. lijfrente (een vast bedrag voor 5 of meer jaar achtereen) is altijd volledig gerekend als extra aftrekbaar bedrag van uw inkomsten. Echter is de administratieve toepassing zeer vereenvoudigd doordat u per 1-1-2014 geen notaris meer nodig hebt om de periodieke schenkingsovereenkomst vast te leggen. Hier volgen de stappen:

1.  Download het formulier 'Overeenkomst Periodieke Gift In Geldof vraag het aan bij Stg. Kindersponsorplan

2. U vult de formulieren in 2-voud in en stuurt ze met uw ondertekening op naar KSP. Antwoordnummer 270, 2920 VC Krimpen aan de IJssel

3. U ontvangt uw exemplaar getekend door Stg. Kindersponsorplan terug en wel voorzien van een administratief uniek kenmerk (nummer) dat Stg. Kindersponsorplan geeft.

Dit laatste document bewaart u bij uw belastingaangiftendossier en toont u op verzoek aan de belastinginspecteur
.

ANBI