Kinder Sponsor Plan > Organisatie > Wie zijn wij

Wie zijn wij?


Een helpende hand

Als Kinder Sponsor Plan (KSP) zetten wij ons in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Noodlijdende gezinnen wordt een helpende hand geboden, zodat de kinderen voldoende te eten hebben, goede kleding krijgen en naar school kunnen. De kinderen en hun ouders worden aangemoedigd hun leven aan de Here Jezus toe te vertrouwen. Ook niet-christengezinnen willen wij via het sponsorprogramma bereiken met het evangelie.

tl_files/1-Fotos/ksp20091 083.JPG tl_files/1-Fotos/Foto 1b- wie zijn wij - boven DOEL -links.jpgtl_files/1-Fotos/Foto 1c - wie zijn wij - boven DOEL midden.jpgtl_files/1-Fotos/Foto 1d - wie zijn wij - boven DOEL - rechts.jpg

 

Ontstaan

Het Kinder Sponsor Plan is in 1981 gestart als een onderdeel van het werk van de Stichting OostEuropa Zending (OEZ). In augustus 2006 is voor dit sponsorprogramma een afzonderlijke stichting opgericht. Begin 2008 hebben wij als Stichting Kinder Sponsor Plan een eigen kantoorruimte betrokken in het Kortlandgebouw in Krimpen aan de IJssel. In september 2010 is het kantoor weer ingetrokken bij het OEZ in het Internationaal OEZ zendingscentrum in Krimpen aan de Lek.

 

Sponsoring en nevenactiviteiten

Onze hoofdactiviteit is kindersponsoring; dit houdt in dat wij noodlijdende families maandelijkse financiële
ondersteuning bieden door middel van vaste bijdragen van sponsors in West-Europa.tl_files/1-Fotos/Foto 2c - boven IDENTITEIT - midden rechts.JPG
De hulp voor de kinderen wordt persoonlijk door contactpersonen bij de gezinnen gebracht.
Daarnaast voeren wij ook actie voor sponsorfamilies in geval van grote woningnood, bij medische nood, en dergelijke.
Tevens stimuleren wij gezinnen zelfstandig iets te ondernemen om in eigen levensonderhoud te voorzien.

 

Identiteit

Als interkerkelijke organisatie vinden wij onze geloofsinhoud samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis. Tevens voelen wij ons verwant met de evangelische beweging zoals die zich in de Lausanneverklaring heeft geïdentificeerd.


ANBI
Het Kinder Sponsor Plan is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).