Lijfrenteschenking


tl_files/1-Fotos/Blidaru.jpg

Voor 2014 sprak men van ‘lijfrenteschenking’ indien iemand tenminste vijf jaar achtereen een bedrag schenkt aan een ANBI stichting zoals Stichting Kinder Sponsor Plan en dit liet vastleggen in een notariële akte. Zulke schenkingen, nu periodieke giften genoemd, zijn volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Er gelden hierbij geen limieten. Afhankelijk van iemands inkomen ontvangt men wel 34% tot 52% van het schenkingsbedrag terug door belastingvermindering!
Wanneer u van deze voordelige wijze van schenken/geven gebruik wilt maken, kan de Stg. Kinder Sponsor Plan u de specifieke formulieren van de belastingdienst toezenden die gelden als schenkingsovereenkomst. Dit formulier vervangt de voormalige notariële schenkingsakte. U en wij komen onderling overeen en hoeven dus niet zelf naar de notaris. Dat scheelt kosten.

U kunt zelf ook van de belastingsite zelf het formulier ‘Periodieke Gift in Geld’ downloaden en met uw invulgegevens naar ons opsturen. Wij voorzien het dan van onze kenmerken en daarmee is deze akte geldig voor uw belastingaftrek.
U heeft op deze wijze geen omkijken naar uw periodieke donaties en profiteert optimaal van de fiscale voordelen! Voor overleg of nadere informatie kunt u contact opnemen via tel. 0180 - 516380
e-mail: info@kindersponsorplan.nl 

tl_files/1-Fotos/anbi-logo.gif