Kinder Sponsor Plan > Projecten > Roma in Oost Europa

Roma in Oost Europa

tl_files/1-Fotos/roma-01.jpgArmsten van de armen

Sinds 1 januari 2007 is Roemenië lidstaat van dezelfde EU als waarvan Nederland lid is. Wie echter een bezoek brengt aan het platteland van dit land, zal van de ene verbazing in de andere vallen: bestaat deze 19e eeuwse manier van leven nog? Het kan echter nog erger. Roemenië is tamelijk arm; maar de Roma-zigeuners zijn zo mogelijk de armsten van de armen. Op diverse plaatsen in Roemenië wordt door het Kinder Sponsor Plan dan ook hulp verleend aan deze mensen. Soms worden zelfs een groot aantal families van een Roma-dorp ondersteund.

tl_files/1-Fotos/roma-02.jpg“…Omzien naar wezen en weduwen in hun druk.”

Ook in Bulgarije dat eveneens in 2007 tot de EU is toegetreden leven de Roma nog onder erbarmelijke omstandigheden. Vaak leven zij tezamen in een apart deel van een dorp. In de Roma-dorpen rondom de stad Plovdiv is de Engelse evangelist Craig Sibthorpe actief voor het Kinder Sponsor Plan. In diverse dorpen is een Roma-kerk geplant. Aanleiding van Craig Sibthorpe om evangelisatie te combineren met de hulp van het Kinder Sponsor Plan was de tekst uit Jacobus 1:27 “Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk.”

Vuilnisbelt

In Oekraïne is de Roma-bevolking niet veel beter af. Sommigen van hen leven op de vuilnisbelt, vele gezinnen in Roma-kampen, anderen in een dorp of stad tussen de plaatselijke bevolking. Er zijn vele vooroordelen jegens de Roma waardoor het voor hen erg moeilijk is om een baant te bemachtigen. Op deze wijze wordt de armoede waarin zij leven in stand gehouden. Ruzslan Jankovski  zelf Roma, zet zich met hart en ziel in voor zijn eigen mensen in het Roma-kamp in Munkacs. Daarnaast krijgen ook arme kinderen in het Roma-kamp in de stad Beregowo en een aantal families op de vuilnisbelt in Beregowo van het Kinder Sponsor Plan support. 

tl_files/1-Fotos/roma-03.jpgSponsorbijdrage enige inkomen

Net als in vele andere Oost-Europese landen hebben de Roma in Albanië het zwaar te verduren. Ook hier zijn zij als laatste aan de beurt voor een baan terwijl het werkloosheidspercentage in Albanië toch al hoog is. In de stad Tepelena, in het Noorden van het land, wonen in een apart deel van de stad de Roma-families. De sponsorbijdragen voor de kinderen ondersteund door het Kinder Sponsor Plan zijn ook hier van harte welkom. Soms is het zelfs het enige inkomen wat de ouders hebben om voor hun kinderen te zorgen! Inmiddels is het Kinder Sponsor Plan uitgebreid met de ondersteuning van Roma in de stad Korca.

tl_files/1-Fotos/roma-04.jpgGeschiedenis van de Roma

De Roma-zigeuners, die vermoedelijk uit India afkomstig zijn en aan het eind van de middeleeuwen naar Europa zijn getrokken, hebben in Roemenië vanouds een bar leven gehad. Door de Roemeense adel werden zij als slaven behandeld. Pas in 1850 is deze slavernij afgeschaft. Velen vluchtten toen naar het Westen, anderen zochten een onderkomen in afgelegen gebieden. Namen van Roemeense dorpen als Slobozia (bevrijding) of  Amarasteni (verbittering) herinneren nog aan die periode. De vrijheid bracht hun echter weinig vooruitgang, want zij werden overal door de burgerbevolking veracht, gediscrimineerd en buitengesloten. Tot op de dag van vandaag is dit nog aan de orde. De Roma wonen in de buitenste randen van dorpen en steden en moeten het daar vaak stellen zonder de meest elementaire voorzieningen. De huidige situatie van de Roma in de diverse andere Oost-Europese landen is al niet veel beter.

tl_files/1-Fotos/roma-05.jpgVeranderingen opzienbarend

Maar het evangelisatiewerk in de diverse landen werpt haar vruchten af.
Zo zijn de veranderingen in een aantal dorpen in het Noord-Oosten van Roemenië opzienbarend. In een achttal dorpen is de afgelopen jaren een nieuwe gemeente ontstaan. Samen met de bewoners is er in elk dorp een multi-functioneel gebouw gebouwd. Dit doet in eerste instantie dienst als kerk, maar daarnaast ook als school, opslagruimte voor bouwmaterialen en als douche- en medische ruimte.

Ook zijn in al deze dorpen (Adoni, Albis, Galospetru, Keseru, Tarcea, Tirgusor, Salacea en Simiani)  de schamele Romahutten vervangen voor stenen huizen. De nieuwe woningen (van ca. € 1.850,- per huis) hebben een oppervlak van 4 x 8 m2 en zijn gebouwd met twee vertrekken. Dankzij de giften vanuit Nederland konden de benodigde materialen gekocht, deuren en ramen aangeschaft en de bouwvakkers betaald worden.

tl_files/1-Fotos/roma-06.jpg


De muren werden opgetrokken uit leemblokken, die door de bewoners zelf zijn gemaakt. Van binnen en van buiten werden deze muren bepleisterd en geverfd. Veel gezinnen hebben inmiddels ook een tuintje aangelegd.

Individuele huizenbouw

Ook diverse individuele arme Roma-gezinnen hebben in de loop van der jaren hulp gekregen met de aanschaf of renovatie van hun huis middels een huizenproject van het Kinder Sponsor Plan.