Kinder Sponsor Plan > Financieel > Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Steeds meer bedrijven willen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, door hulp te bieden aan kansarme mensen in andere delen van de wereld. Het Kinder Sponsor Plan nodigt christenondernemers uit om samen te werken in de hulpverlening aan arme gezinnen in Oost-Europa.

Structurele hulp

Naast maandelijkse sponsorhulp heeft het Kinder Sponsor Plan jaarlijks tal van kort- of langlopende projecten, die erop gericht zijn structurele verbeteringen aan te brengen is het leven van noodlijdende kinderen / gezinnen. Zoals schoolprojecten, werkprojecten, medische projecten, huizenprojecten, en dergelijke. tl_files/1-Fotos/Foto 7c - MVO..JPG

Een belangrijk doel binnen het Kinder Sponsor Plan is sponsorgezinnen te helpen financieel onafhankelijk te worden. In veel Oost-Europese landen heerst er grote werkloosheid en het is voor sponsorouders vaak moeilijk een vaste baan te vinden.
Het Kinder Sponsor Plan stimuleert de gezinnen een eigen bedrijfje op te zetten, om op deze wijze in het eigen onderhoud te gaan voorzien. Ondernemers in Nederland kunnen hier een belangrijk aandeel in hebben, door contacten te onderhouden en/of financiële middelen ter beschikking te stellen.

Uw steun als ondernemer

Persoonlijk bezoek

Doordat het communisme decennia lang het maatschappelijk leven heeft bepaald, ontbreekt het Oost-Europeanen vaak aan ondernemersgeest. Contacten met het westen kunnen echter stimulerend werken en mensen aanmoedigen om aan te pakken en vol te houden.

Als Nederlands bedrijf kunt u individueel of als groep een veldreis ondernemen, waarbij projecten en gezinnen worden bezocht, onder begeleiding van contactpersonen van het Kinder Sponsor Plan. In overleg kan de periode en de reisbestemming worden bepaald.

tl_files/1-Fotos/Foto 7b - MVO.JPGHulpprojecten

Ook als u niet in de gelegenheid bent om op reis te gaan, kunt u hulp geven. In de verschillende sponsorlanden zijn er lopende hulpprojecten, waarvoor financiële steun nodig is. Afhankelijk van uw interesse en mogelijkheden kunt u aandeel hebben aan (een van) deze projecten, of een eigen project voor uw rekening nemen.

Zakelijke Sponsoring

Behalve voor de financiering van projecten, is er ook voor de organisatorische kosten, zoals voor veldkosten en voor PR, een stabiel draagvlak nodig. Daarom wil het Kinder Sponsor Plan samenwerken met bedrijven, die maandelijkse / jaarlijkse support willen geven. Bij sponsoring vanaf € 100,- per maand / € 1.200,- per jaar publiceren willen wij uw bedrijfslogo in onze periodieken, op de website en bij stands en evenementen. Omdat sponsoring belastingaftrekbaar is, is dit een gunstige manier om marketing te koppelen aan hulpverlening. Op aanvraag sturen wij u nadere gegevens toe.

Kinder Sponsoring

Ook als bedrijf kunt u een of meer kinderen persoonlijk sponsoren. Wellicht is het een optie uit elk sponsorland waar het Kinder Sponsor Plan werkt (Albanië, Bulgarije, Moldavië, Oekraïne, Roemenië, Servië)   een kind te sponsoren. Wanneer u de sponsoring voor een periode van vijf jaar of langer laat vastleggen bij de notaris, zijn deze donaties ook geheel belastingaftrekbaar. Zie verder ‘Voordelig Schenken’.

Contact

Wanneer u interesse heeft als bedrijf met het Kinder Sponsor Plan samen te werken, neemt u dan voor nadere info of een afspraak contact met ons op.
Tel.: 0180 - 516380
e-mail: info@kindersponsorplan.nl