Kinder Sponsor Plan > Projecten > Hulpgezinnen

Hulpgezinnen


tl_files/1-Fotos/FOTO Hylp gezinnen -a 10.jpg
Hulp aan arme gezinnen is het uitgangspunt voor alle Kinder Sponsor Plan projecten. Ook als men geen vaste sponsorverplichting wil/kan aangaan, kan men met incidentele of onregelmatige giften arme gezinnen in Oost-Europa helpen. In de sponsorfamilies is het financiële evenwicht heel wankel. Met de vaste sponsorbijdrage kunnen de gezinnen het hoofd net boven water houden. Maar vooral de wintermaanden zijn een grote zorg voor ouders, omdat zij toch vaak niet voldoende middelen hebben om een of twee kamers te verwarmen.


tl_files/1-Fotos/FOTO Hulp gezinenn-bjpg.jpg
Ook de aanvang van het nieuwe schooljaar is voor hen een onneembare drempel. Geld voor schriften en pennen is er vaak niet voor alle kinderen. Om deze reden is het Fonds Hulp Gezinnen in het leven geroepen. Uit dit fonds wordt waar nodig extra support gegeven aan gezinnen die dit nodig hebben. Ook ontvangt het Kinder Sponsor Plan veelvuldig oproepen om bij te springen in acute nood, zoals bijvoorbeeld bij een begrafenis.


tl_files/1-Fotos/FOTO Hulp gezinnen.jpg
Wilt of kunt u geen kind sponsoren dan is het Fonds Hulp Gezinnen een goede optie om toch bij te kunnen dragen aan de zorg voor arme kinderen. Giften hiervoor zijn welkom op ING IBAN: NL51 INGB 0006 9903 77 ten name van: Stichting Kinder Sponsor Plan te Krimpen aan de Lek, onder vermelding van ’Fonds Hulp gezinnen’.