Kinder Sponsor Plan > ANBI > ANBI INFO

ANBI INFO KINDER SPONSOR PLAN


1. Naam van de organisatie

STICHTING KINDER SPONSOR PLAN
www.kindersponsorplan.nl


2. Het RSIN of fiscaal nummer

RSIN Fiscaal Nr. ANBI 816890857
KVK 24399340


3. De contactgegevens

Postadres: Postbus 2098, 2930 AB Krimpen aan de Lek
Bezoekadres: Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen ad Lek
Tel. 0180-516380
Email
info@kindersponsorplan.nl
www.kindersponsorplan.nl


4. Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders

Dhr. H. J. R.Jani (Voorzitter)
Mw. Olga van Lavieren (Vice-voorzitter)
Mw. Elisabeth Eikenboom  (Secretaris/Penningmeester)


5. Het beleidsplan

Het beleid is erop gericht met een minimum aan middelen en maximum aan menskracht optimaal de doelstelling na te streven. Lees meer...


6. Het beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen conform de gestelde wetgeving geen beloning, maar kunnen eventueel gemaakte onkosten vergoed krijgen. Ook is voor hen een redelijk vacatiegeld mogelijk. Lees meer...


7. De doelstelling

De Stichting Kinder Sponsor Plan is interkerkelijk. Zij wil de liefde van Jezus Christus uitdragen aan noodlijdende gezinnen met name in… Lees meer...


8.
Verslag van uitgeoefende activiteiten


9. Financiële
verantwoording

10. Standformulieren Publicatieplicht ANBI
Publicatieplicht 2021 Standaard form ANBI Stichting Kinder Sponsor Plan - rapportage jaren 2023-2022
Publicatieplicht 2022 Standaard form ANBI Stichting Kinder Sponsor Plan - rapportage jaren 2021-2020
Publicatieplicht 2021 Standaard form ANBI Stichting Kinder Sponsor Plan - rapportage jaren 2020-2019